FREQUENTLY ASKED QUESTION/IMIBUZO

image
What is Market Value?

Market value can be defined as the amount the property would have realized if sold on the date of valuation in the open market by a willing seller to a willing buyer.

Yini intengo yasemakethe na?
Kushiwo intengo indlu kumbe indawo engathengwa ngayo uma idayiswa. 

What is the fixed date of valuation?

This is the date which a municipality will fix and to which all valuations will be aligned for the period of the General Valuation Roll
 

Yiluphi usuku oluqunyiwe lokeqeda ukuqagula amanani entela na?
Usuku lolo umasipala olunquma ukuba ngalo konke ukuqagula kube sekuphelile ukuze kuqedelwe umqulu wohlu lokuqagulwa kwamanani entela.

What is the effective date of the General Valuation Roll?

This is the date that can also be referred to as the date of implementation. This is the date upon which the General Valuation Roll becomes effective. The Msunduzi Municipality will commence rating on the newly prepared values on 1 July 2009.
 

Yiluphi usuku okoqalwa ukusebenzisa ngalo umqulu wohlu lokuqagulwa kwamanani entela na?
Usuku lolu  lapho khona umqulu wohlu lokuqagulwa kwamanani entela koqala khona ukusetshenziswa ngokwaMasipala waseMsunduzi koba mhlaka 1 kuNtulikazi 2009.


Copyright © 2018 Msunduzi

Close

Get the Flash Player to see this player.